Henna Ruusu till Esbo stadsfullmäktige

Välkommen till min valsida! Jag är 37 år gammal diplomingengör och teologikandidat. Jag bor i Rastaspuisto nära Karabacka med en son och två katter.

Jag tycker att Esbo ska vara välplanerad och fungerande stad. Fungerande stad behöver många saker och servicen. Det är svårt att nämna bara några. Jag uppskattar högt åtminståne dessa:

  • Jämnstäldhet
  • Kultur
  • Preventiva åtgärder
  • Fungerande stadsstruktur
  • Öppet och rättvist beslutfattande
  • Miljö och global ansvar

Jag förstår svenska ganska bra men jag talar eller skriver den så sällan att det går inte lika bra.

Läs mera: