Vaaliteemoja

Toimiva kaupunki koostuu monista pienistä ja isoista asioista, joten on vaikea listata vain muutama. Ainakin näitä asioita pidän tärkeinä:

Tasa-arvo

  • Tasa-arvo koskee kaikkia ja kaikkea kaupungin toimintaa. Tarvitsemme sukupuolivaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia. Tytöille ja pojille tulee tarjota yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa itseään kouluissa ja päivähoidossa. Kaupungin palveluiden tulee olla tasavertaisesti kaikkien saatavilla riippumatta tulotasosta, uskonnosta, vammaisuudesta, kansallisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta…
  • Vanha kirjoitus tasa-arvosta

Päätöksenteon avoimuus ja reiluus

  • Päätökset tulee tehdä harkiten, viisaasti. Ne tulee tehdä demokraattisesti valituissa elimissä, ei salaa kähmien. Asukkaiden pitää saada tietoa myös valmisteltavista asioista niin että niihin voidaan vaikuttaa ajoissa. Ei poliittisia virkanimityksiä: valitaan reilusti ja oikeudenmukaisesti pätevin ja osaavin henkilö. Jos tehtävään tarvitaan nimenomaan poliittista luottamusta, siihen tulee valita luottamushenkilö korkeintaan vaalikauden ajaksi. Puolueet eivät ole tärkeitä vaan yhteisten asioiden hoitaminen mahdollisimman hyvin!

Ongelmien ehkäisy ajoissa

  • Sosiaali- ja terveysongelmia ehkäiseviä peruspalveluja ja matalan kynnyksen palveluja on tarjottava riittävästi erilaisiin tarpeisiin. On sekä taloudellisesti että inhimillisesti kannattavaa ehkäistä ongelmia tai auttaa varhaisessa vaiheessa sen sijaan, että ongelmien annettaisiin kärjistyä. Kouluterveydenhoitajat, nuorisotyö, perheneuvonta, lapsiperheiden kotiapu yms. ovat tärkeitä tässä, mutta myös kulttuuri ja liikuntapalvelut.

Kulttuuri

  • Kirjastot ovat aarre. Tietoa ja taidenautintoja kaikkien saatavilla. Tarvitsemme niin isoja kuin pieniäkin kirjastoja. Tarvitsemme teatteria, musiikkia ja muuta taidetta niin näkijöinä, kuulijoina ja kokijoina kuin itsekin ilmaisten ja tehden.

Toimiva kaupunkirakenne

  • Espoo on kasvanut enemmän tai vähemmän ilman selkeää näkemystä siitä, millainen kaupunki olisi toimiva kokonaisuus. Toimivat kaupunkikeskukset tarjoavat kaikki peruspalvelut lähellä. Hyvällä kokonaissuunnittelulla saadaan toimiva ja kohtuuhintainen joukkoliikenne. Pyöräily- ja kävelyreitit ovat yhtä tärkeitä suunnitella sujuviksi kuin autotiet. Ne tulee myös pitää kunnossa ja opasteet ajantasaisina.
  • Vanha kirjoitus liikenteestä

Ympäristö ja oikeudenmukaisuus

  • Espoon kaupunki voi torjua ilmastonmuutosta ja muita ympäristöongelmia omassa toiminnassaan esim. rakentamalla energiatehokkaasti ja ostamalla eettisesti ja ekologisesti tuotettuja tuotteita. Espoon uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä ei saa entisestään vaarantaa. Tarvitsemme viheralueita paitsi virkistykseen myös ekologisiksi käytäväksi. Kestävä kaupunki katsoo myös rajojensa ulkopuolelle – esimerkiksi ostamalla reilun kaupan tuotteita.